Październik 2015

COŚ DLA DUCHA autorski program Lidii Jazgar - 11 października

COŚ DLA DUCHA, czyli Lidii Jazgar rozmowy...
Radio Kraków, niedziela, 11 października 2015, ok. godz. 16.30

Muzyka Wolfganga Amadeusa Mozarta we wspaniałym wykonaniu, wspierać będzie zbiórkę funduszy na pokrycie kosztów immunoterapii stosowanej w leczeniu małych pacjentów z rozpoznaniem zwojaka zarodkowego. Choroba ciężka, ale jak ponad 75% chorób nowotworowych u dzieci, może być leczona i wyleczona!

Strony