ALBERTIANA - 19 marca

ALBERTIANA
Finał Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

poniedziałek 19 marca 2018, godz. 9.00
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Prowadzenie Anna Dymna i Lidia Jazgar