Czas prezentów

1. Idąc przez pole
2. Za oknem zamieć
3. Z gwiazdą zastukali
4. Nasze dłonie
5. Czas prezentów
6. ...
7. Z ułamków słów
8. Narodziny
9. Obraz z samych ram
10. Śpij syneczku
11. Niedaleko mojego domu
12. Usypianka dla Musi