FATE BENE FRATELLI - Opowieść o Świętym Janie Bożym

1. "CZYŃCIE DOBRO BRACIA"
2. TRUDY ŚWIĘTEGO JANA BOŻEGO
3. KAPLICA ŚWIĘTEJ RODZINY U BONIFRATRÓW W KRAKOWIE
4. MŁYNY BOŻE
5. BOGU I LUDZIOM JESTEŚ DROGI
6. OPRZYJ MIŁOSIERDZIE O SKAŁĘ
7. CHLEB I RADOŚĆ
8. CZYŃMY NIE-SAMOTNOŚĆ
9. CHOĆBYŚMY BYLI Z WIN I RAN
10. O, TA OJCZYZNA
11. ŚWIĘTY JAN BOŻY (JEST TU WŚRÓD NAS I ŻYJE)

CD ART BLUE 2017

Wykonawcy: LIDIA JAZGAR z zespołem GALICJA i Goście: Grzegorz Dowgiałło, Michał Ziomek, Marek Krobicki, Władysław Grochot, połączone Chóry: Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie HASŁO im. dr. Henryka Jordana przy Bazylice Mariackiej w Krakowie - dyrygent Teresa Majka-Pacanek  oraz Stowarzyszenie Chór Cecyliański OPP przy Bazylice Franciszkanów w Krakowie - dyrygent Tomasz Półtorak;  Polish Temporary Orchestra

słowa Leszek Aleksander Moczulski
muzyka Ryszard Brączek
orkiestracja Michał Woźniak