Galicjowy duet we Wrocławiu - 15 września

28. PIELGRZYMKA FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA

środa 15 września 2021
Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego

w programie występ artystyczny Lidii Jazgar i Ryszarda Brączka