III Festiwal Muzyka Na pograniczu SANOK 10 -12 kwietnia

III Międzynarodowy Festiwal Muzyka Na Pograniczu SANOK 2016

10-12 kwietnia 2016

prowadzenie koncertów: Lidia Jazgar