"OSIEMNASTKA" PÓL NADZIEI - 16 kwietnia

"OSIEMNASTKA" PÓL NADZIEI
Spotkanie Szkolnych Klubów Przyjaciół Żonkila

czwartek, 16 kwietnia 2015
Kraków

prowadzenie: Lidia Jazgar

więcej informacji: http://www.polanadziei.pl/