PORANNY PRZEGLĄD PRASY - Radio Kraków, 17 stycznia