PORANNY PRZEGLĄD PRASY - Radio Kraków, 19 listopada