PORANNY PRZEGLĄD PRASY - Radio Kraków, 24 stycznia, godz 8.47