PORANNY PRZEGLĄD PRASY - Radio Kraków, 3 czerwca, godz. 8.47