WIELKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY BAL CHARYTATYWNY!

WIELKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY BAL CHARYTATYWNY!
Dla Fundacji na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe"

sobota, 9 listopada 2013, godz. 17.30 - 3.00

Sala Balowa Dworu w Tomaszowicach

prowadzenie: Lidia Jazgar i Łukasz Kupiec

więcej informacji: http://bal.pct.net.pl/program-balu/