Święto Ratownictwa Medycznego - 8 października

Święto Ratownictwa Medycznego orgaznizowana przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

wtorek 8 października 2019 roku
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

prowadzenie Lidia Jazgar